Đội phục vụ tang lễ : Tiêu binh, giàn kèn đồng…

Với đội ngũ phục vũ  tang lễ chuyên nghiệp và tận tâm nhất. Chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ : giàn kèn đồng , kèn đám ma truyền thống , tiêu binh, rắc vàng mã … Hotline : 0765.666.333

 

Hotline hỗ trợ 24/24 : 0765.666.333

0765.666.333